Avanç planejament aprovat 25/05/2022

Documentació Escrita 

Documentació Gràfica

16/02/2022

Es va portar a terme la primera sessió informativa del POUM  exposant i responent a les preguntes dels assistents.

L’Ajuntament de Cadaqués ha iniciat el procés de participació ciutadana i s’espera portar l’avanç del POUM al proper ple.

Participa, no deixis que t'ho expliquin, forma part del que es decideixi. FEM-HO JUNTS!

Participa, no deixis que t'ho expliquin, forma part del que es decideixi. FEM-HO JUNTS!

PRESENTACIÓ
POUM CADAQUÉS

PIA SERINYANA TORRENTS
Alcaldessa de Cadaqués

Per tal d’aconseguir-ho s’han dissenyat diferents espais de participació: jornades informatives obertes, tallers de debat temàtics, rutes d’exploració i coneixement del municipi, espais de debat i informació en plataformes digitals (web, xarxes socials , App) o diari municipal informatiu.

Es tracta doncs, de reforçar la presa de decisions col·lectives i d’augmentar la legitimitat del planejament final. Cal aprofitar un moment clau per al municipi com és la redacció del seu POUM per a conrear un model de cooperació permanent entre la ciutadania i ses administracions i així aconseguir un espai de confluència en la construcció d’un millor present i futur de Cadaqués.

Des d’aquest espai vull convidar-vos a fer-ho junts!

L’Ajuntament de Cadaqués junt amb es serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya, engega en aquests moments ses tasques de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). S’inicia així un procés de treball que recollirà es compromís que el poble ja va mostrar amb sa seu implicació en la millora i conservació del territori en l’anterior revisió del Planejament.

Entenem que es pobles són organismes vius que han d’evolucionar d’acord amb ses  necessitats de ses persones, per això iniciem aquesta fase de Participació Ciutadana amb la voluntat de generar espais de participació que han d’orientar ses decisions que es prendran al voltant de temes diversos: quin ha de ser es nostru model de creixement sostenible, quins espais han d’acollir i propiciar la dinamització econòmica, cultural i social,  de quina manera el paisatge ha d’imbricar-se amb el teixit urbà, com millorar la mobilitat, o com avancem cap a l’ús d’energies renovables.

Apostem per un model de cooperació administració-ciutadania, un model horitzontal de complementarietats, que a més d’enriquir es mapa d’agents actius del municipi, teixeixi un nou marc d’aliances públic-privat-comunitàries.

Aquest procés permetrà garantir es drets d’informació i participació de la ciutadania, facilitar la divulgació i comprensió de ses objectius i continguts del POUM, així com facilitar la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes, i trobar la major confluència entre l’interès general i ses interessos particulars.

PRESENTACIÓ
POUM CADAQUÉS

PIA SERINYANA TORRENTS
Alcaldessa de Cadaqués

L’Ajuntament de Cadaqués junt amb es serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya, engega en aquests moments ses tasques de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). S’inicia així un procés de treball que recollirà es compromís que el poble ja va mostrar amb sa seu implicació en la millora i conservació del territori en l’anterior revisió del Planejament.

Llegir més

Entenem que es pobles són organismes vius que han d’evolucionar d’acord amb ses  necessitats de ses persones, per això iniciem aquesta fase de Participació Ciutadana amb la voluntat de generar espais de participació que han d’orientar ses decisions que es prendran al voltant de temes diversos: quin ha de ser es nostru model de creixement sostenible, quins espais han d’acollir i propiciar la dinamització econòmica, cultural i social,  de quina manera el paisatge ha d’imbricar-se amb el teixit urbà, com millorar la mobilitat, o com avancem cap a l’ús d’energies renovables.

Apostem per un model de cooperació administració-ciutadania, un model horitzontal de complementarietats, que a més d’enriquir es mapa d’agents actius del municipi, teixeixi un nou marc d’aliances públic-privat-comunitàries.

Per tal d’aconseguir-ho s’han dissenyat diferents espais de participació: jornades informatives obertes, tallers de debat temàtics, rutes d’exploració i coneixement del municipi, espais de debat i informació en plataformes digitals (web, xarxes socials , App) o diari municipal informatiu.

Es tracta doncs, de reforçar la presa de decisions col·lectives i d’augmentar la legitimitat del planejament final. Cal aprofitar un moment clau per al municipi com és la redacció del seu POUM per a conrear un model de cooperació permanent entre la ciutadania i ses administracions i així aconseguir un espai de confluència en la construcció d’un millor present i futur de Cadaqués.

Des d’aquest espai vull convidar-vos a fer-ho junts!

Aquest procés permetrà garantir es drets d’informació i participació de la ciutadania, facilitar la divulgació i comprensió de ses objectius i continguts del POUM, així com facilitar la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes, i trobar la major confluència entre l’interès general i ses interessos particulars.

BUTLLETÍ Nº1

Els punts principals que es volen treballar d’aquest POUM són: quin ha de ser el model de creixement sostenible; quins espais han d’acollir i propiciar la dinamització econòmica, cultural i social; de quina manera el paisatge ha d’integrar-se amb el teixit urbà; com millorar la mobilitat i com avançar cap a l’us d’energies renovables.

Sessions de treball

Jornades participació ciutadana

Xerrades i debats

Rutes guiades

BLOG POUM

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

C. Silvi Rahola, 2
17488 Cadaqués
Telèfon: 972 258 200
Fax: 972 258 074
poum@cadaques.cat

Ajuntament-de-Cadaqués

ajuntamentcadaques

@AjCadaques

Ajuntament de Cadaques

GRUP WHATSAPP