L’Ajuntament de Cadaqués està treballant juntament amb la Generalitat de Catalunya en la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La revisió es va intentar tirar endavant i es va aprovar inicialment el 2013, però es va quedar aturat i no és vigent. Tot i això s’aprofitarà la informació com les al·legacions presentades. L’Ajuntament ha iniciat el procés de Participació Ciutadana i té previst en el proper ple aprovar l’avanç del POUM.

El govern municipal té interès en involucrar la població. L’alcaldessa, Pia Serinyana, remarca que creuen que els pobles «són organismes vius que han d’evolucionar d’acord amb ses necessitats de ses persones, per això  iniciem aquesta fase de Participació Ciutadana amb la voluntat de generar espais de participacióque han d’orientar ses decisions que es prendran al voltant de temes diversos»

Els punts principals que es volen treballar d’aquest POUM són: quin ha de ser el model de creixement sostenible; quins espais han d’acollir i propiciar la dinamització econòmica, cultural i social; de quina manera el paisatge ha d’integrar-se amb el teixit urbà; com millorar la mobilitat i com avançar cap a l’us d’energies renovables.

La primera sessió informativa del POUM es va portar a terme el dimecres 16 de febrer exposant i responent a les preguntes.

La informació de la sessió s’ha fet pública també a través de Ràdio Cap de Creus.

L’alcaldessa explicava que hi va haver l’aprovació inicial el 2013 i actualment no és vigent. Hi van haver moltes al·legacions i es van contestar, però internament. La revisió del POUM va quedar aturada i no es va fer res més.

Durant tot aquest temps han anat aprovant-se per administracions superiors altres plans. Això fa, explicava, que moltes de les al·legacions han quedat obsoletes. El darrer pla aprovat va ser l’any passat el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles «que va marcar que molts sectors pendents de desenvolupar que recollia aquesta aprovació inicial del 2013, molts s’han desclassificat o se’ls ha donat una altra classificació». Per tant, malgrat s’han recollit les al·legacions, moltes no cal tenir-les en compte.

L’Ajuntament ha iniciat aquest procés de participació ciutadana i s’espera portar l’avanç de POUM al proper ple.

També s’espera que això suposi una moratòria per a noves llicències d’obres que podria ser d’un any i una segona moratòria d’un any més quan s’aprovi inicialment. Ara bé, tal com es va explicar, no suposarà una gran afectació.

Els plans aprovats per administracions superiors com ja han tingut afectació sobre l’àrea de 500 metres propera a la costa i són vigents.